Termeni și condiții

Folosirea acestui site și achziția cursurilor online implică acceptarea termenilor și conditiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. își asumă dreptul de a modifica acești termeni și condiții fără nici o notificare. În această pagina este disponibilă cea mai recentă versiune.
Vizitarea acestui website se supune Termenilor și condițiilor de ultilizare, și implică acceptul explicit al vizitatorilor cu privire la acestea, reprezentând înțelegerea dintre părți.

Datele firmei S.C. Sanctuar Holistic S.R.L.

Datele societății sunt: S.C. Sanctuar Holistic S.R.L., sector 1, București, Nr. Reg. Com.: J40/13205/2016, CUI: 36609455, IBAN: RO73 BRDE 445S V609 0402 4450.

Relația dintre părți este guvernată de urmatoarele acte normative:

– Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
– OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
– OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
– Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților in relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
– Legea 365/2002 privind comerțul electronic
S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat și în scop personal pe site-ul curs.lianabuzea.com, fără dreptul de a descărca, copia, reproduce parțial sau integral conținutul site-ului și al cursurilor, de a vinde/revinde sau de a exploata acest conținut în orice manieră, fără acordul prealabil scris al acesteia.
Întregul conținut al site-ului curs.lianabuzea.com (video-uri, idei, texte, imagini, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date) reprezintă proprietatea S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conținut și în special al cursurilor în orice modalitate, cu excepția acordului expres și prealabil al proprietarului. Oricare dintre aceste acțiuni constituie infracțiune si este pedepsită cu închisoarea conform cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Sanctuar Holistic își asumă dreptul de a modifica fără notificări prealabile conținutul cursurilor, în vederea îmbunătățirii calității lor și experienței utilizatorilor. Anumite upgrade-uri semnificative vor fi comunicate în special prin notificări pe adresele de email a userilor.
Sanctuar Holistic poate modifica oricând prețurile și valuta în care sunt prezentate produsele și cursurile, dar aceste modificări vor fi valabile doar pentru achizițile ulterioare acelui moment.
Prețurile produselor și cursurilor vor fi communicate de regulă in lei, și facturate ca atare.

Metode de plată

Produsele și cursurile disponibile pe curs.lianabuzea.com pot fi achziționate exclusiv prin carduri bancare de credit / debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro), prin sistemul de ePayment Netopia Payments securizat prin 3D Secure. Acest sistem asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca și cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. 3D Secure asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul tău nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp pe serverele ePayment, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identității posesorilor de carduri în mediul electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfășoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, dupa caz. Sistemul 3D Secure permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licența Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit și cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Accesul la produsele si cursurile online ale S.C. Sanctuar Holistic S.R.L.

Accesul la produsele și cursurile online ale S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. este garantat doar în momentul confirmării plății de către sistemul de epayment, moment în care cursurile vor fi disponibile prin acordarea accesului în Biblioteca Virtuala proprie. Accesul este condiționat de deschiderea în prealabil a unui cont personal cu user (adresa de e-mail) și parolă în sistemul virtual curs.lianabuzea.com
Accesul la curs se poate face oricând în viitor din momentul achiziționării lui pe baza user-ului si parolei create. Accesul va fi confirmat prin notificări trimise pe adresa de e-mail trecută ca user.
Este strict interzisă comunicarea unor terțe persoane a user-ului și parolei în vederea accesului fără achiziția cursurilor, care contravine punctelor de la Termeni și condiții anterioare și reprezintă infracțiune.

Politica de livrare a conținutului 

Conținutul devine disponibil imediat după efectuarea plății și setării corecte a contului (user și parolă) și este sub forma de materiale video, prefilmate și încărcate în interiorul platformei curs.lianabuzea.com. Fiecare curs are un număr diferit de video-uri, conținutul fiecărui video este prezentat și în thumbnailul video-ului (pe scurt), în structura video-ului (butonul din bara de jos a fiecărui video arată pe ecran conținutul și evidențiază marcajele pe linia de continuum a video-ului) cât și descrierea puțin mai largă a structurii unorda dintrevideo imediat lângă ele. (atunci când acest lucru este posibil, în speță când în video-uri sunt prezentate o serie de concepte, și nu doar discuții libere; unele video-uri pot să conțină doar discuții libere, iar în acest caz instructorul anunță la începutul video-urilor în cauză).

Comunitatea curs.lianabuzea.com

Din comunitatea curs.lianabuzea.com fac parte participanții la cursurile online.

Declarații și garanții

La momentul accesării produselor si cursurilor online ale curs.lianabuzea.com, declarați şi garantați următoarele:
– că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării acestora;
că aveți vârsta legală minimă (18 ani)
– că sunteti titularul cardurilor pe care le adăugați în aplicația de plată on-line;
– că nu comunicați parola de acces a contului informatic unei terțe persoane, întrucât prin divulgarea acesteia vă expuneți riscului de utilizare a cardurilor la plata de către alte persoane. Sunteți exclusiv responsabil/ă pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a datelor introduse în aplicația de plată on-line de pe site și a parolei de deblocare a dispozitivului informatic. Mai mult, sunteți responsabil/ă de activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră;
– vă obligați să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient/ă sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dumneavoastră. (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința dumneavoastră);
– vă asumați întreaga răspundere pentru cazul în care codul IBAN introdus /selectat de dvs. în aplicația de plată on-line de pe site, către care ați ordonat băncii să transfere sume de bani este greșit sau nu aparține persoanei căreia intenționați să îi transferați suma de bani;
– că nu veți falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legatură cu orice ar avea legatura cu Contul dumneavoastră personal;
– că nu accesați din aplicații neoficiale sau experimentale, acestea ar putea compromite securitatea platformei
– să vă asigurați că orice date introduse în platformă sunt corecte și complete.
– confirmați că ați citit prezenții Termeni, că sunteti de acord cu aceștia și cu prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în cuprinsul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
– prin utilizarea aplicaţiei nu veți încălca nici o lege sau regulament al ţării în care domiciliați, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor locale aplicabile.

Încetarea sau modificarea aplicației de plată on-line de pe site

Încetarea utilizării platformei de plată on-line de pe site de către utilizator poate interveni în urmatoarele situații:
– la inițiativa utilizatorului, prin solicitarea ștergerii datelor din contul de client.
din inițiativa S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. dacă se constată că utilizatorul nu respectă regulile unei conduite adecvate care poate aduce prejudicii de orice natură, precum și prezenții Termeni;
De asemenea, putem suspenda sau modifica platforma de plată on-line de pe site imediat, din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi, putem să retragem aplicația de plată on-line de pe site fără notificare prealabilă.
Putem să modificăm oricând aceşti Termeni, publicând Termenii modificaţi pentru platforma de plată on-line de pe site. În acest caz utilizatorii vor fi notificați prin intermediul platformei și/sau prin altă metodă de comunicare utilizând datele de contact care se regăsesc în evidențele societății. De la momentul notificării sau, după caz, de la data indicată în notificare ca fiind cea de la care se modifică acești Termeni, tuturor utilizatorilor le va fi aplicabilă versiunea actualizată a acestora.
Dacă nu veți fi de acord cu Termenii revizuiți, puteți renunța oricând la utilizarea platformei de plată on-line de pe site.
În cazul în care vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispoziție în platformă, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.
S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. nu poate fi ţinută responsabilă pentru efectele generate de utilizarea platformei de plată on-line de către utilizator sau terţi, eventualele consturi și comisioane aplicate de banca sau procesatorul de carduri generate de utilizarea platformei sau de accesul terţilor la anumite informaţii personale şi/sau confidenţiale sau a datelor cu caracter personal prin intermediul platformei. Pentru limitarea unor potenţiale prejudicii aduse de utilizarea platformei de plată on-line de către terţi, S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. vă recomandă să nu înstrăinați / împrumutați datele de conectare a contului, să nu divulgați metoda de accesare a contului și să nu oferiți cardul altor persoane.

Legea aplicabilă în caz de litigiu în instanță

Termenii și condițiile de utilizare a aplicaţiei de plată on-line de pe site, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea română.
În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legat de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credinţă.
Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele competente, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie exclusiva pentru dumneavoastră.

Asistenţă

Dacă aveţi orice problemă legata de functionarea aplicației de plată on-line de pe site, ne puteţi contacta la adresa de email contact @ lianabuzea . com 

Forța Majoră și cazul fortuit

S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. nu este răspunzătoare faţă de utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligaţii în caz de forţă majoră/caz fortuit şi în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul său.
Caz de forţă majoră/de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluţie, insurecţie, acţiuni sau ameninţări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acţiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgenţe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul societății de avocatură.

Politica de returnare / Renunțarea la participare

Produsele și cursurile online, odată cumpărate, nu vor fi returnate dată fiind natura lor digitală. Așadar, nu se vor efectua returnări de plată. Dacă un cursant dorește să își anuleze / șteargă contul, sau dacă încalcă prezentele prevederi, el pierde accesul la conținut fără returnarea plății efectuate.

Datele personale colectate

Informațiile colectate, în urma înscrierii la cursurile online, prin completarea formularelor de pe website, vor fi folosite în scopul gestionării relației comerciale: adresa de email și numărul de telefon pentru trimiterea documentelor legale (de ex.: factura fiscală) și pentru posibile informări în legătură cu modificări, actualizări, noutăți.

Drepturile participanților

Oferirea datelor este voluntară, iar bifarea căsuței “Sunt de acord cu termenii și condițiile” reprezintă consimțământul specific și asumat al participanților pentru stocarea și procesarea lor și luarea la cunoștință de toate punctele de mai sus.
Participanții au dreptul de a modifica datele, sau de a cere ștergerea lor oricând, prin trimiterea unei cereri scrise la adresa:  contact @ lianabuzea . com

Contact

Participanții pot contacta deținătorul cursurilor, S.C. Sanctuar Holistic S.R.L., pe adresa:  contact @ lianabuzea . com 
Aceștia vor primi răspuns în timpul orelor legale de lucru și zilelor legale de lucru din România, atâta vreme cât limbajul folosit este civilizat, politicos iar subiectul discuției are legătură cu conținutul din platforma curs.lianabuzea.com
Orice alte întrebări sau mesaje vor fi ignorate. 

Alte prevederi

Conținutul prezentat pe acest website și în toate programele pe care S.C. Sanctuar Holistic S.R.L. le oferă nu constituie în nici un moment recomandări sau sfaturi medicale, diagnostice sau tratamente, și nici relații terapeutice profesionale. Conținutul prezentat are intenția să ofere informații generale de dezvoltare personală doar cu scopuri de sensibilizare, conștientizare și educare personală. Cursurile nu se vor folosi drept substitut pentru recomandări medicale sau psihologice, nici pentru a diagnostica sau trata orice condiție medicală sau psihologică. De asemenea, cursurile nu înlocuiesc îngrijirea medicală de specialitate.
Nu vă bazați pe conținutul prezentat pe acest website în calitate de diagnostic medical sau tratarea oricăror condiții de sănătate de care suferiți. Nu suntem profesioniști în domeniul sănătății sau facilitatori de tratamente medicale. Consultați întotdeauna un profesionist în sănătate dacă bănuiți că aveți nevoie de tratament medical, psihologic sau psihiatric. Pentru urgențe sau probleme majore de sănătate (care vă pun în risc viața), vă rugăm să vă adresați de urgență la numărul 112.